آزاده حبیبی - استعدادیابی و تطبیق بهتر مسیر زندگیم با استعدادها usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آزاده حبیبی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی و تطبیق بهتر مسیر زندگیم با استعدادها


با سلام

به نظر من استعداد یابی باعث شکوفایی انسان می شود و تغییر باعث تحول .از طرفی دوران طلایی گام نهادن در این مسیر دوران کودکی است بنابراین نقش والدین در مسیر دستیابی به این هدف مهم و الزامیست من به عنوان یک مادر قصد دارم با مطالبی که از متمم می اموزم نه تنها برای خودم بلکه در جهت رشد کودکم  ودر  نهایت  در زندگی شخصی از انها استفاده کنم