فواد انصاری - شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فواد انصاری

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


شاخص داشتن مدرک تحصیلی با معدل بالا و در دانشگاه معتبربه خصوص در شرکت های خصوصی  ارزش خود را از دست داده و تغییر کیرده است شاید در حال حاضر تجربه کاری  میزان علاقه و تلاش و مهم تر از همه این موارد توانایی یادگیری سریع که در متمم هم به نقل از اریک اشمیت از این توانایی یاد شده بود میتواند شاخص بهتری برای انتخاب کارکنان باشد . شاخص کارایی شاید در آینده و در حال حاضر حاصل جمع مدرک تحصیلی – روحیه کار تیمی – تلاش و انرژی – توانایی یادگیری – تجربه کاری – تخصص عملی و …. باشد .