Menu
نویسنده مطلب : سمیه نصیری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا  من واقعا  اشتغال را دوست   دارم ؟ یا فقط میخواهم زمان خود را سپری کنم؟

آیا  مطالعه تاریخ و تدریس در سبک زندگی و تاریخ  کمکی به تربیت نسل جوان می کند که هدق من از درس خواندن بود؟ یا  ناکارآمد است؟

آیا ورزش و سرگرمی بهترین راه برای شاد زیستن است؟ یا شادی عامملی درو.نی است و به بیرون ربط ندارد؟