Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

تیپ شناسی، رفتار شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


هر انسانی که برای اولین با انسان دیگر روبه‌رو می‌شود به یکی از شکل‌های زیر برخورد می‌کند:

الف) کسانی که بر مباحث روان‌شناسی (رفتارشناسی/ شخصیت‌شناسی/تیپ‌شناسی و از این دست) هیچ اشرافی ندارند، معمولاً انسان‌های دیگر را بر اساس آگاهی بر خصوصیات و صفات خود می‌سنجند و می‌خواهند ببینند که این فردی که برای اولین بار دیده است و قرار است با او ارتباط کاری یا خانوادگی و غیره داشته باشد چقدر به خود آن‌ها نزدیک است. بیشتر اوقات (غیر از کسانی که عقل سلیم دارند) به همین شکل شهودی نسخه اولیه طرف را می‌پیچد. البته ممکن است به مرور و با دریافت تجربه‌های بیشتر این شناخت اندکی عمیق‌تر شود.

ب) کسانی که اندکی با مباحث روان‌شناسی آشنایی دارند، معمولاً در شناخت شخصیت فرد مورد نظر به بیراهه می‌روند. این افراد بر اساس شناخت‌های غیرقطعی خود که تصور می‌کنند قطعی است به داوری‌های قطعی می‌رسند و معمولاً در نهایت با چسباندن برچسبی قال قضیه را می‌کنند و فرد را در همان طبقه‌بندی خام خود قرار می‌دهند.

پ) کسانی که با روان‌شناسی آشنایی عمیق‌تری دارند و البته اندکی هم شهود و عقل سلیم را به کار می‌گیرند، معمولاً می‌کوشند با ارتباط و نگاه بیشتر و با کمک نظریه‌هایی که بلدند، به شناخت‌های احتیاط آمیز دست‌ یابند. بیشتر اوقات به کمک این شناخت‌ها می‌توانند روابط خوبی با فرد برقرار کنند.

حال می‌توان پرسید: من در کدام دسته قرار می‌گیرم؟

نکته جالب این است که در هر حال قضاوت سفت و سخت گمراه‌کننده است.