امین آرامش - فهرست کتابهای پیشنهادی شما برای سال ۱۳۹۹
Menu
نویسنده مطلب : امین آرامش

مطلب مورد بحث:

فهرست کتابهای پیشنهادی شما برای سال ۱۳۹۹


هفت عادت مردمان موثر – استیون کاوی – نشر هورمزد

تئوری انتخاب – ویلیام گلاسر – نشر سایه سخن

کلید را بزن – برادران هیث – نشر البرز

شیب – ست گادین – نشر درنا قلم

ایده عالی مستدام – برادران هیث – نشر آریاناقلم

اقتصاد برای همه – علی سرزعیم – نشر ترمه

بینش اقتصادی برای همه – علی سرزعیم – نشر ترمه

هوش هیجانی – دانیل گلمن – نشر رشد

جانستان کابلستان – رضا امیرخانی – نشر افق

کودک، خانواده، انسان – ادل فیبر و ایلین مزلیش – نشر نی