Menu
نویسنده مطلب : بیتا ترفیعی

مطلب مورد بحث:

کمال طلبی چیست؟ کمال طلب بودن با کمال گرایی چه تفاوتی دارد؟


کمال طلبی به یکی از مشکلات اصلی زندگی من این روزها تبدیل شده.

مشکل اصلی اینجاست که در طول دوران تحصیل و کار با وجود موفقیت های نسبتا خوبی که داشتم هیچوقت و هیچ لحظه ای احساس رضایت و خوشحالی نمیکنم , دقیقا با رسیدن به یک هدف اون هدف برام بی ارزش میشه و یک هدف مهمتر توی ذهنم شکل میگیره . این روزها همش به این فکر میکنم که این همه استانداردهای بالا داشتن وقتی همش منو درگیر میکنه آیا واقعا لازمه؟ ولی بازم نمیتونم جور دیگه ای فکر کنم.