Menu
نویسنده مطلب : فرزاد قوام

مطلب مورد بحث:

تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی


و نکته عجیب اینه که  در انبوه کلمات از همیشه انسان تنها تره و در ارتباطات سرخورده تره !!
مشخصه که تعداد کلمات و پیشرفته شدن شیوه ی ارتباطات ضامن بیشتر شدن و بهتر شدنه کیفیت ارتباطات انسانی نیست.
و شاید مشکل این روز های ما ندانستن نحوه درست استفاده از ابزار های ارتباطی باشه