Menu
نویسنده مطلب : آناهیتا محمودی

مطلب مورد بحث:

دقیق ترین تعریف استراتژی محتوا چیست؟


همانطور که در متن نیز اشاره شد یکی از مطرح ترین نویسنده ها در این حوزه کریستینیا  هالورسن است که در صفحه ۴۶ و ۴۷ کتاب استراتژی محتوا برای وب یک تعریف جالب از آن ارائه می کند:

استراتژی محتوا اندیشه ای است که آینده را تعیین می کند و گاهی ممکن است متمرکز بر جنبه های ویرایشی،ساختاری و فنی محتوا باشد و گاهی نیز تلاشی فراگیر در سطح سازمان که به شکل مستقیم به استراتژی های کلان کسب و کار گره خورده است.