Menu
نویسنده مطلب : معصومه کاپله

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


تصمیم نادرست: انتخاب شریک عاطفی نامناسب

سالها پیش که در موسسه ای مشغول تدریس بودم با یکی از شاگردانم که چند سال از من کوچکتر بود آشنا شدم

اشتباهاتی که من در اون رابطه مرتکب شدم:

۱- مساله سن (بزرگتر بودن آقا پسر از دختر خانوم) برای اکثر خانواده های ایرانی خیلی مهمه.

۲- تا زمانی که آقا پسر از طریق خانواده برای این مساله اقدام نکند حرفهای و وعده های او را نباید پذیرفت.

۳- من در اون روزها مطالعه کمی داشتم. خیلی اهل مقایسه بودم. الان فهمیدم که چشم و هم چشمی میتونه آفت زندگی مشترک باشه.

۴- ما شباهت فرهنگی نداشتیم

الان به این نتیجه رسیدم که ازدواج مناسب داشتن در سن بالاتر به مراتب با ارزشمندتر از زندگی ای هست که حس خوشبختی در آن نباشد.