Menu
نویسنده مطلب : داود عندلیب

مطلب مورد بحث:

کدام را انتخاب می‌کنید: به دست آوردن یا خرج کردن پول؟


بنام خدا

خدا قوت

یه دوستی دارم که در حال زندگی میکرد، یعنی از صبح کار میکرد و عصر که می شد و کار را تعطیل می کرد تمام دستمزدی که دریافت کرده بود و می رفت با همسرش خرید و به قول خودش ته پولشو در میاورد و دوباره فردا همان رو تکرار میکرد و نزدیک به چهار دهه از عمرشو به این روند اخلاقی گذرونده، و کلا خانواده شادی هستند و نکته جالبش اینه که هیچ یک از فرزندانش این رویه رو ندارند و سخت برای پول دراوردن تلاش میکنند و به تعبیر آقای ادوارد زمانی برای خرج کردن نمی گذارند