Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


۱-تعدادی از همکاران ما در اداره زودتر بازنشسته می شدند یا اصطلاحا بازنشسته پیش از موعد.

۲-تعدادی از آنها بعد از بازنشستگی و در حالیکه بیماری خاصی نداشتند به خاطر تصادف وسکته و..فوت کردند.

پس بازنشستگی پیش از موعد باعث مرگ ومیر می شود.در حالیکه بین بازنستگی و فوت یک همبستگی بود.