Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

ارزش آفرینی و شناخت انگیزه انسانها


مطلب خیلی زیبایی است: انسانها خرید محصول و خدمات را با هدف ارضاء یکی از نیازهای خود انجام میدن و با شناخت نیازهاشون، می توان محصولات و خدمات مناسب تری را تولید و عرضه نمود. (نقل به مضمون)

نیازهایی برای زنده ماندن و وجود داشتن: شامل برنج محسن، سبزیجات، بروتئین ها، دفترچه درمانی تامین اجتماعی، بیمه دانا

نیاز به ارتباط با دیگران و جهان اطراف: شبکه خبر، متمم، خودروی شخصی، محل کار، واتس آب

نیازهای ما به رشد و بیشرفت: متمم، شبکه خبر، محل کارو ارتباط با جامعه، قرآن، نماز