Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


تجربه من از روند تبدیل شدن  الگوی یادگیری قطعه قطعه به یادگیری کریستالی بوده که در اوایل مسیرش هستم . از زمانی که شروع کردم به بررسی الگوی یادگیریم بدون اطلاع از تحقیقات و ترمینولوژی این حوزه به این فکر میکردم که دارم قطعات زیادی رو جمع میکنم  کنار هم و امیدوار به این که روزی به کارم بیاد این روند ادامه داشت تا در دقایق اول گوش دادن به این فایل همچنان این طور فکر میکردم که متوجه شدم خیلی وقته ، شاید از زمانی که یادگیریم رو نیاز محور کردم و  محور یادگیریم رفع نیاز هام هست الگوی یادگیریم به یادگیری کریستالی نزدیک شده و از این بابت خوشحالم . البته هنوز ترجیح میدم گاهی اوقات از پراکنده خوانی برای تقویت خلاقیت وگسترده نگه داشتن جهان بینیم استفاده کنم .