Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


 پاسخ بخش اول تمرین
۱- میزان درآمد سالانه ( کمی – طولی – تاخیری )

۲- میزان رشد شخصیت اجتماعی من ( کیفی – طولی – تاخیری)

۳- درجه رضایتمندی هسر وفرزندانم از من ( کیفی- طولی- تاخیری)

۴- مسافرتهای تفریحی انجام شده ( کمی- مقطعی وطولی – تاخیری)

۵- تعداد کتابهای خریداری شده در طول یکسال جهت مطالعه ( کمی- طولی و مقطعی – تاخیری)

پاسخ بخش دوم تمرین : 

۱- شاخص تعداد کتابهای به امانت گرفته شده توسط اعضا

۲- شاخص تعداد کارتهای عضویت صادر شده

۳- شاخص تعداد کتب  مرجع به امانت گرفته شده (جهت مطالعه در سالن )

۴- شاخص تعداد کتابهای مرمت شده پر تقاضا

۵ – شاخص تعداد ثبت  کتابهای جدید خریداری شده جهت تحویل به مخزن