- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا رضایی نسب

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


اطرافیان تنها موفقیت شما را می‌بینند و معمولا از مسیری که برای رسیدن به آن طی شده است چندان اطلاعی ندارند و در بسیاری موارد موفقیت را نتیجه شانس و اقبال می‌دانند و یا رانتی که ممکن است شخص موفق داشته باشد. البته در مورد رانت طبیعی است که نمی‌توان انتظار بهتری داشت.

انتظارات اطرافیان از شخص موفق معمولا زیاد است،  اولین آن اشتغال به کار افرادی است که معرفی می‌شوند فارغ از اینکه آیا قابلیت‌های لازم را دارند یا خیر. افراد موفق در بسیاری از موارد فارغ از اینکه چه درسی خوانده‌اند یا در چه رتبه علمی قرار دارند برای کسب و کار خودشان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند و بارها خودم مشاهده کرده‌ام که شخص علیرغم اینکه رتبه دانشگاهی بالایی داشته است در کسب و کار خودش همه کاری کرده است حتی از تمیزکاری و جاروکشی ابائی نداشته است اما کسی این‌ها را ندیده است و تصور این است که شخص همینطوری موفق شده است.

البته ناگفته نماند که نگاه قالب جامعه ما به افراد موفق بیشتر یک نگاه منفی است از این بابت که تصور بر این است که شخص موفق حتما زد و بندی داشته و موفقیت امروزش نتیجه همان زدوبند است.