Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


یکی از آزمون‌های جالب وساده که در زمینه استعداد تجسم فضایی دیده‌ام، آزمون چرخش ذهنی است. در این آزمون شما یک شکل دوبعدی یا سه‌بعدی را می‌بینید و سپس شکل چرخیده شده آن را از بین چند شکل دیگر پیدا می‌کنید.

نمونه‌ای از این آزمون را می‌توانید اینجا ببینید.