Menu
نویسنده مطلب : مهشید محمدی

مطلب مورد بحث:

در ستایش سکوت | برای تمرین سکوت وقت بگذاریم (ارلینگ کاگه)


گاهی می‌شه از هیاهو به سکوت رسید.

وقتی خودت رو از تمام شلوغی‌ها و همهمۀ پیرامونت جدا می‌کنی و دل به سکوت می‌سپاری.

الزاماً برای تجربۀ سکوت نیازی به یه خلوت دنج نیست. هنر در اینه که درست وسط غوغایی که در اطرافت در جریانه، غرق در سکوت بشی.

سکوت برای من شبیه خلأ می‌مونه. یه محیط ایزوله که دیواره‌هاش مانع از ورود نویزها و جنجال‌های پوشالیِ زائد می‌شه.

گاهی این منطقۀ امن توی یه گوشۀ خلوت شکل می‌گیره و گاهی هم توی شلوغ‌ترین نقطۀ ممکن.

 

ما اهل حرف، ما هیاهوی بسیار برای هیچیم. بلد نیستیم حرمت سکوت را نگه داریم.

«شاهرخ مسکوب»