Menu
نویسنده مطلب : مهدی میم

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


در مورد خودم:
Espoused Theory: ورزش منظم در طول هفته برای افرادی که در محیط کاریشان تحرک کافی ندارند، ضروری است. در طول هفته حتما باید پیاده روی کنم یا حداقل دو روز به استخر بروم.
Theory in use: امروز خیلی خسته هستم یا امروز باید به خانواده ام وقت اختصاص بدهم فردا این کار را انجام خواهم داد.

در مورد دیگران:
Espoused Theory: در طول سالیان اخیر عبارت -خصوصی سازی- بسیار در جراید و رسانه ها بیان میشود. دولت معتقد است خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی خرد و کلان با هدف ایجاد رقابت آزاد به توسعه کشور و رشد تولید ناخالص ملی کمک خواهد کرد.
Theory in use: به علت درآمد زا بودن این بنگاه های اقتصادی و تامین قسمتی از منابع مالی دولت، این نظریه تا به امروز به شکل جدی اجرا نشده است.