Menu
نویسنده مطلب : محمد قربانیان

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


در مورد تمرین شماره ۴:

مدل ذهنی را در کودکان بسیار می توان دید.

پسر برادرم، وقتی حدود یک سال و نیمش بود، با دختر همسایه ی طبقه پایینشون خیلی بازی می کرد. دیگه کارش این شده بود که می رفت درآپارتمان را باز می کرد و داد می زد: «عطی (عطیه)». خب، طبیعتا عطیه هم می اومد بیرون و کمی با هم بازی می کردند. تکرار این رویداد برای سپهر، یک مدل ذهنی ساخته بود. هر وقت می اومد خونه ما، تا حوصله اش سر می رفت، در را باز می کرد، به طبقه پایین نگاه می کرد و داد می زد «عطی» و منتظر آمدن «عطی» بود.

در واقع این شده بود مدل ذهنی سپهر: من هر وقت درب آپارتمان را باز کنم و به سمت پایین نگاه کنم و داد بزنم «عطی» یه دختر می آید و با من بازی می کند.

بدون شک، این نوع مدل ذهنی ها در ما  بزرگترها زیاد وجود دارد.