Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سلام دوستان عزیزم

من یک موسسۀ آموزشی رو مد نظر دارم.

عضو کلیدی: مربی و یا معلم اون مجموعه می تونه باشه که نحوۀ آموزش و جذب مخاطب و عشق به کارش می تونه برندی از اون شخص در اون مجموعه بوجود بیاره که باعث بشه عضو کلیدی اون موسسه باشه.

عضو مرزی: مسئولین آموزش و افرادی که ثبت نام اون مجموعه رو انجام می دهند می تونند باشند که با نحوۀ برخوردشون که مهربانانه و همدل و پر از احترام باشند، می تونند باعث جذب والدین و مخاطبین و ارباب رجوع برای اون مجموعه باشند.

نقطه اهرمی: محیط آموزشِ جذاب ، با امکانات و تجهیزات آموزشی و به روز و مطلوب که برای مخاطبین اون مجموعه قابل دسترس و استفاده باشه.

پی نوشت ۱: در طی این سالها بسیار محیط های آموزشی رو دیدم که به طور مثال مسئول آموزش همدلی داشته اند که در همون بدو ورود مخاطبین جذب اون مجموعه شدند و یا فقط  و فقط به خاطر همون مربی و یا معلم خاص، با چشم پوشی دیگر کمبود های اون محیط سالها از اون موسسه و مجموعه استفاده کردند و یا فقط به خاطر محیط  و امکانات مناسب از اون موسسه بهره برده اند.
پی نوشت ۲: به نظرم گاهی آنقدر ما در محیط های آموزشی مون در جامعه ای که در اون زندگی می کنیم ضعیف و یا بدون امکانات هستیم که مخاطبین فقط و فقط دلخوش داشتن یکی از این سه عضو و نقطه می شوند و بالاجبار از اون محیط استفاده می کنند.