Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین باریک بین

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود


سال ۹۷ با بررسی زیاد شرکتی که در ان مشغول بودم و علایق شخصی خود و روحیاتم این تصمیم رو گرفتم استعفا بدم و درسم رو تموم کنم و کار دیگه ای در شرکتی کوچکتر پیدا کنم. چون واقعا از کار کردن در شرکت بزرگ با بروکراسیه زیاد و مدیر های غیر منطقی خسته شده بودم.

گرچه بعد از استعفا اتفاقات بسیاری برایم افتاد و در مسیری که می خواستم قرار نگرفتم و نتایج مطلوبی که در نظرم بود به دست نیاوردم ولی هنوز هم به نظرم تصمیم درستی گرفتم.