Menu
نویسنده مطلب : زینب مدبرنها

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


استعداد استقرا رو من دارم اما شاید چون از  وجودش اگاه نبودم و بهش توجه نمیکردم ؛ویه سری رفتارهارو ب صورت ناخوداگاه براساس غریزه انجام میدادم.

یکی از کاربرد هایی که خیلی زیاد انجامش میدم؛خب من ادم خیلی شوخ طبیعیم و کافیه ک ی کلمه یا جمله علمی یادگرفته باشم از این کلمه و جمله ها توی مزاح یا شوخیام زیاداستفاده میکنم.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟