Menu
نویسنده مطلب : زهرااحدی

مطلب مورد بحث:

مهارت ابراز وجود و جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


یکی از مصداق های خودابرازی تجاهمی به شیوه نرم..وجود خودشیفتگی در مدیران ویا روسای بسیاری از مجموعه ها است که آنقدر از حد می گذرد که حالت خفقان ومجیز گویی در افراد ضعیف ویا انزجار در بقیه افراد ایجاد می کند.خود ابرازی تهاجمی اگر همراه با بلوف زدن وخالی بودن بضاعت علمی ویا توان مندی باشد نتایج بدی خواهد داشت.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟