Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد


رابطه رضایت با افزایش درآمد
کسی که به خاطر محدودیت درآمد در شرایط مالی سختی به سر می‌برد، معمولا با افزایش درآمد، احساسات منفی‌اش کاهش و میزان رضایتش افزایش می‌یابد.
در ابتدا هر چه در آمد افزایش پیدا می‌کند، میزان رضایت مانند یک گلوله برفی به سرعت بزرگ می‌شود.
با این‌حال همان‌گونه نتیجه یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد، به مرور شتاب افزایش رضایتمندی، با افزایش درآمد کاهش می‌یابد تا جایی که در یک نقطه مشخص شتاب به صفر رسیده و عملا افزایش درآمد تاثیری در رضایت فرد نخواهد داشت.
عوامل مختلفی مانع رشد رضایت با افزایش درآمد هستند:
۱. افزایش توقعات با استفاده از امکانات و شرایط بهتر
۲. رفع دغدغه‌های مالی و کم‌اهمیت شدن آن‌ها
۳. افزایش هزینه‌های زندگی بر اثر تغییر سبک زندگی حاصل از افزایش درآمد