Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

سطوح استراتژی در سازمان | انواع استراتژی بر اساس لایه‌ی سازمانی


به نظرم اولین گام در راستای حرکت به سمت تدوین استراتژی‌های سطوح مختلف سازمان، تشریح اصول و مبانی حاکم بر روند تدوین استراتژی و همچنین شیوه صحیح اجرا و پیاده‌سازی آن از دیدگاه سطوح مختلف برای تمامی کارکنان سازمانی است.

به این معنی که از پایین‌ترین سطح کارکنان سازمان تا بالاترین سطوح مدیریت، نسبت به کل این رویه و همچنین اینکه هر سطح و هر بخش چه مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده دارد  و اهمیت پیاده‌سازی درست آن چیست، باید آشنایی کافی داشته باشد.

در بسیاری از سازمان‌ها کارکنان صرفا یک سری فرم‌ها و بخشنامه‌ها را می‌بینند و اطلاعی از روندهای طی شده برای تدوین و همچنین وظایف و مسئولیت‌های هماهنگ سایر بخش‌ها ندارند و این باعث می‌شود، دید درستی نسبت به استراتژی‌های تدوین شده و اهمیت پیاد‌ه‌سازی درست و اصولی آن در سطح مربوط به خودشان نداشته باشند.