Menu
نویسنده مطلب : بهروز مطیع

مطلب مورد بحث:

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر (قسمت اول)


۲- وقتی نمی‌توانم حرف خودم را مطرح کنم و فقط طرف مقابل حرف می‌زند، عصبی می‌شوم و برای مدیریت این شرایط :

باگوشی موبایل‌ام ور میروم

۳- وقتی شک می‌کنم که منظور طرف مقابل از اشاراتش، خودم هستم یا نه، معمولاً‌ :

معمولا اگر خیلی رودربایستی نداشته باشم ازش میپرسم : آیا منظورت منم ؟

۴- بیشترین حالت خشمگین شدن من در گوش دادن به حرف دیگران زمانی به وجود می‌آید که :

طرف مقابلم بارها یک حرف را تکرار کند ، با لحن دستوری با من حرف بزند ، و یا مطمئن باشم که دارد دروغ می‌گوید

۷- وقتی کسی با سرعت خیلی آهسته (یا خیلی تند) صحبت می‌کند :

وقتی خیلی تند حرف می‌زند ، احساس می‌کنم وقت کافی ندارد و اگر توضیحات‌اش کامل نباشد این حس بمن دست می‌دهد که دارد سر هم بندی می‌کند

وقتی خیلی آهسته صحبت می‌کند بسته به شرایط حس می‌کنم یا می‌خواهد یک مطلب عمیق را بیان کند و یا با یک شخص افسرده طرف هستم