Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


علاوه بر تمام روش های ذکر شده در فایل صوتی یکی از روش هایی که من برای کند کردن فرایند یادگیری انجام میدم بررسی تمام منابع موجود و محدود کردن اونها به معتبرترین منابع هست یعنی منابعم رو کاهش میدم تا دچار وسواس و شتاب زدگی در خوندن اونها نشم .البته همواره ترسی از این که خوده معیار و فرایند حذف و انتخاب منابع هم در من دچار مشکل باشه وجود داره که با آگاهی نسبت به این مشکل سعی دارم  بهینه ترین روش ها رو برای نیاز خودم پیدا کنم.