Menu
نویسنده مطلب : مجید امیدالله

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


سلام

مطلب عالی بود چندین بار خوندم.

آیا حق داریم از تصمیم خود پشیمان شویم؟

بله داریم .در مورد تصمیماتی که بر حسب عادت می گیریم اگر پشیمان نشویم آونوقت به تغییر هم فکر نمی کنیم و نخواهیم رسید.

آیا می‌توانیم امروز، بگوییم او یک تصمیم نادرست گرفته است؟

در مورد اقای واین ، خیر به همین دلیل که شما آوردید یعنی : رونالد واین که قبلاً هم تجربه‌ی راه اندازی یک کار و شکست را در زندگی‌اش داشت، قرارداد تاسیس شرکت را بیشتر نوعی شراکت در بدهی‌های احتمالی می‌دید.

چه می‌توانیم بکنیم که احتمال پشیمانی ما از تصمیم‌ها کاهش پیدا کند؟
به  نظر من  شناخت شخصیت خودمان در پیش بینی تصمیاتمان به ما کمک می کند و در کاهش پشیمانی در آینده تاثیر دارد.
تغییر مدل ذهنی ، به سمت انسان های موفق که عموما اهل ریسک و به قول شما بلند پرواز هستند.
داشتن تمرکز در زمان تصمیم گیری چه کوچک و چه بزرگ چون امکان افتادن در دام عادت ذهن و فرار از تفکر به دلیل انرژی بر بودن زیاد است.

داستان رونالد واین، برای شما، در زندگی خودتان و اطرافیانتان، چه چیزهای دیگری را تداعی می‌کند؟

برای من این جمله شمس تیریزی که :

آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر … یکی را هم او خواندی هم غیر او … یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم

البته من همون خط دوم هستم :-) دوس دارم به خط سوم برسم