Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

شاخص‌های پیش بینی کننده و نقش آنها در تحلیل سیستم‌ها


۱- میزان سفارش کالاهای سرمایه‌ای توسط تولیدکنندگان یک شاخص پیش‌بینی کننده رشد اقتصادی:

https://investinganswers.com/financial-dictionary/economics/leading-indicator-1730

۲- شلوغ بودن مطب یک دکتر را نشاندهنده کیفیت کار آن می‌دانند، در صورتیکه ممکن است پزشک الکی بیماران را برای دفعات بعدی ویزیت به مطب خود بکشاند یا جوری نوبت دهد که مطبش همیشه شلوغ بنظر برسد.

شاخص جایگزین: چقدر پزشک به صحبت بیمار اهمیت می‌دهد؛ چقدر شرح حال دقیق می‌گیرد و معاینه می‌کند پیش از اینکه سریع برای انواع و اقسام تصویربرداریها بفرستند.

۳- تناسب اندام را می‌توان به عنوان یک شاخص پیش‌بینی سلامت آتی افراد در نظر گرفت؛ اما مردم آن را دلیل سلامتی می‌دانند. در صورتیکه دلیل اصلی سبک زندگی سالم است و تناسب اندام تنها در صورتی میتواند پیش‌بینی کننده سلامت آتی فرد باشد که از سبک زندگی سالم نشأت گرفته باشد وگرنه لاغر بودن می‌تواند خود نشانه یا عارضه‌ای از بیماری باشد.