Menu
نویسنده مطلب : محمد صداقت

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


من هم مثل جناب شعبانعلی عادت دارم که بعد از خواندن یک متن آن را برای یک نفر فرضی توضیح دهم و با اینکار ضمن اینکه در به خاطر سپاری موفق تر هستم متوجه قسمت هایی که خوب یاد نگرفته ام نیز می شوم

همچنین باعث می شود از خودم هم مثال و توضیح اضافه کنم و عملا با یادگیری های قبلی خودم تطبیق دهم و مصداق یابی کنم