- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : الهه نقره

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


سلام
به نظر من اولین ومهم ترین جایی که فرد این مدل رفتاری رو یاد میگیره خانواده هست وقتی پدر یا مادر چنین رفتاری دارن اون رفتار رو مستقیما به فرزندان منتقل میکنند ودر نهایت نسل به نسل این رفتار منتقل میشه
این رفتار درکودکی پایه ریزی میشه وشخص هرچه بزرگتر میشه تمام حقارتها،کمبودها، ضعف هاوعقده های درونی خودشو از این طریق پوشش میده