Menu
نویسنده مطلب : منصور دکترزاده

مطلب مورد بحث:

چرخه گارتنر (سیکل هایپ تکنولوژی)


اگر بخواهید برای منحنی سیکل هایپ گارتنر مثال بزنید، چه موردی را مطرح می‌کنید؟

بنام خدا

تب مثبت:استفاده از نظام های مدیریتی در ابتدای ورود به صنعت و اقتصاد با سیر فزاینده ای اوج گرفت.

تورم انتظارات: در این دوره عده ای از مدیران ارشدسعی داشتند همه مشکلات و چالش های سازمان خود را از طریق اجرای نظام های مدیریتی و دستیابی به گواهینامه های آن حل کنند.

توهم زدایی و سپس روشن شدن فضا: با فراگیر شدن استفاده از اینگونه نظام ها کارکرد اصلی آن مشخص شد و آمار استفاده از آن کاهش و منطقی تر شد.

بهره وری باثبات: با مشخص شدن کاربرد های اصلی نظام های مدیریتی با شناخت دقیق تر از حوزه های عملکرد آن، اینبار در مسیر اصلی و درست آن رشد نمود.

 

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟