Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

فروش مشاوره ای چیست و چه تفاوتی با فروش محصول محور دارد؟


بنظرم محصولاتی مصرفی مثل مواد غذای یا مواردی که در سوپر مارکت ها هستند جزو مواردی هستند که فروشنده محصول محور ارجح تر هست همچنینم به نسبت متفاوت شاید لباس فروشی ها و همچنین محصولاتی که هر مشتری نظر شخصی بیشتری میتواند روی آن داشته باشد میتواند جزو این دسته بندی باشد

در ابطه با تجربه  ی خوب فروشنده ی مشاور، برای خود من تجربه خرید در داروخانه ها و همچنن لوازم الکترونیک شامل این بحث میشوند و دوست دارم با توجه به اینکه فروشنده اطلاعات بیشتری نسبت به من دارد مرا در انتخاب نزدیک ترین گزینه به نیازی که دارم به نحو احسن راهنمایی کند.