Menu
نویسنده مطلب : محمدحسین پور

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


من در زمینه تصور و تجسم دربین اطرافیانم آدم حرفه ای هستم. به راحتی می توانم یک ساختمان ساخته نشده را با تمام اجزای آن حتی در روی یک زمین خالی تصور کنم. به فیزیک هم زیاد علاقه دارم. البته استعدادش را نمی دانم. اما آن اصطلاح استعداد فنی در مورد من صدق نمی کند. خیلی هم خوشم نمی آید وسیله ای که درست کار می کند را باز و بست کنم و حتی درصورت خراب شدن هم ترجیح می دهم آن را به کسی که کاربلد است بسپارم و علاقه ای به سردرآوردن از هر ابزاری ندارم. در ضمن در زمینه پارک دوبل هیچ حرفی برای گفتن ندارم. با این حال نمی دانم این اوضاعم در این استعداد چگونه است.