Menu
نویسنده مطلب : محمد تقی امینی

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری شهودی | نقش انتخاب سوال کلیدی درست در تصمیم گیری بهتر


سرکار خانم  سیمین ابراهیمی 
ضمن تشکر از حسن نظر شما 
بیایید به مسئله نگاهی مجدد بیندازیم  فرض کنیم ما معمولا” از شیوه شهودی تصمیم گیری میکنیم  و معمولا” در این شیوه با توجه به تجربه ها ی قبلی  (  مدلهای قبل ) که از خرید از دست فروشان  در ذهن داریم ،که می تواند تجربه متفاوت باشد در این تصمیم با یکی از تجارب خود  آن را انطباق می دهیم  و می گوییم   خوب  خرید بکنم یا نه . در شرایط معمولی  شما با تجاربی که بیان کردید به دلیل داشتن تجارب کیفیت خیلی بد  بلافاصله با شیوه شهودی و بدون استفاده ازسیستم ۲  تصمیم گیری می کنید  که این را نخر .
اما حالا فرض کنید که شما در راه بازگشت  از کار به منزل هستید ونیاز مبرم به باتری  قلمی  دارید ( کنترل دستگاه  بدون باتری است )و بعلت مشغله زیاد تا کنون آن را تهیه نکرده اید و تا فاصله منزل امکان تهیه آن نیست و اکنون در مترو دست فروشی آن را  آورده و عرضه میکند . اگر طبق روتین بود پاسخ سیستم شهودی شما این بود که نخرید  ، کیفیت این باتری ها نامناسب است نخرید .اما اینجا سوال کلیدی را اینگونه مطرح میکنم :
مقدار نیاز من به این باتری چه مقدار است و چه مقدار کیفیت باتری در این لحظه برایم  اهمیت دارد  ؟
خوب حالا پاسخ سیستم شهودی شما و تصمیم گیری فردی که با سیستم شهودی  تصمیم میگیرد  می تواند متفاوت با پاسخ در حالت عادی باشد و شما بدین گونه به تصمیم گیری شهودی خود بهبود بخشیده اید .
 البته برداشت من از درس این بود .