Menu
نویسنده مطلب : بابک کابری

مطلب مورد بحث:

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا


یک نکتۀ مهم در ترسیم چنین نمودارهایی، تشخیص علل اصلی یا بعبارتی استخوانهای درشت تر است. باید دقت نمود که علل سطح دو و سه را بجای علل سطح یک (و بالعکس) ترسیم نکنیم. فکر کنم شاید خانم حمیده که گفتند “…آخرش به مسائل لاینحل یا حداقل دیرحل میرسم مثل جبر جغرافیایی، جبر تاریخی، فرهنگ مردم، اقلیم و از این دست…” دچار همین خطا در ترسیم شده اند.

نکتۀ مهم دیگر که تاحدودی مرتبط با آن بخش از کامنت آقای محمد نصری است که گفتند “…هر چی از استخوان اصلی ماهی دور میشیم از درجه اهمیت موضوع کاسته میشه که در بحث اولویت‌بندی کارها در حل مسائل بسیار حائز اهمیته…” توجه به این موضوعه که هرچی از استخوان اصلی ماهی دورتر شویم اتفاقا به راهکارهای عملی تر یا حتی به Task های روزانۀ فردی/تیمی نزدیک خواهیم شد.