Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

تعریف قرارداد روانی (+ مثال)


در مورد مزایا و پاداش‌ها بسیار دیده‌ام که چون فرمول دریافت مشخص نشده هر کدام از طرفین فقط ریال مد نظر خود را دیده‌اند.

برای خودم هم اتفاق افتاد که به یکی از بازاریابان گفتم تو فروش را به فلان مقدار برسان، من پاداش یک گوشی می‌دهم! حالا من منظورم ۴-۵ برج مانده تا پایان سال بود و در واقع منظورم افزایش تارگت بود اما او فکر کرده بود یک برج زورفروشی کند حل است! جالب اینجا بود که طرف ۵۰ هزار تومان کمتر از همان فلان میلیونی که من گفته بودم فروخته بود و می‌گفت باید اغماض کنی!

تا پایان سال درگیر چانه زنی بود و میانگین آخر سالش از فروش پیش از قرارداد روانی هم کمتر بود