Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من تجربه مشابهی برای درست کردن یک روال روزانه داشته‌ام که بد ندیدم آن را در اینجا برای دوستان متممی خودم توضیح دهم.

چند کار در برنامه روزانه من وجود داشت که دوست داشتم، آنها را به یک روال روزانه تبدیل کنم و همه روزه انجامشان دهم.

برای این کار یک فایل اکسل برای خودم باز کردم و در ستون اول آن کارهای موردنظر خودم را که تعداد آنها زیاد هم نبود، لیست کردم.

بالای هر کدام از ستون‌های بعدی تاریخ و روزهای ماه را از روز اول تا روز سی‌ام نوشتم و در مقابل هر کار در هر روز یک چک باکس قرار دادم.

در روزهای اول بعضی باکس‌ها در انتهای روز خالی می‌ماند و این برای من خوشایند نبود. بعد از چند روز تعداد باکس‌های تیک خورده بیشتر شدند و در روزهای انتهایی ماه، باکس‌های مربوط به هر روز به طور کامل تیک می‌خورد و این برای من خوشایند بود.

بعد از سه ماه، احساس کردم که دیگر نیازی به انجام این کار نیست و همه کارها به روال روزانه من وارد شده‌اند.

هم‌اکنون دیگر برای انجام این کارها نیاز به تهیه لیست ندارم و خیالم از انجام روزانه آنها راحت است.