فاطمه صفایی - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فاطمه صفایی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا در صورت رسیدن به رویاهایم، چیزهایی هست که خلا آنها را حس کنم؟

آیا چیزی که اکنون برای من هدف ایده‌آل هست، ۵ سال دیگر نیز ایده‌آل خواهد بود؟

آیا اهداف من از نزدیک هم جذاب خواهند بود؟ یا فقط از دور فریبنده و زیبا هستند؟