Menu
نویسنده مطلب : حسین میالوئی

مطلب مورد بحث:

چرا می‌خواهید کارآفرین شوید؟ انگیزه شما از کارآفرینی چیست؟


گاهی اوقات میتونه ترکیبی از دویا چند مورد هم زمان باشه. بطور مثال برای خود من فرصتی رو در محیط کسب و کار خودم شناسایی کردم و از طرفی کار ام رویای همیشگی ام بوده و مانند تفریح آخر هفته باهاش برخورد میکنم (تا جایی که یکی اگه با عینک خودش بهم نگاه کنه استباط اش اینه که workeholic هستم در صورتی که برام تعطیلات مطلوبیت کار و خوندن رو نداره) و هم چنین تخصص اس آکادمیک ام هم در این خصوص هست پس بنابراین برای من مجموعه ای از انگیزهای متفاوت وجود داره یا بهتر بگم انگیزه اول که فرصت تجربه عمیق شخصی بوده با صرف منابع باعث شده انگیزه های دیگر هم بهش گره بخوره