Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

نقش آلترناتیوها و BATNA (بتنا) در برنامه ریزی برای مذاکره - اگر به نتیجه نرسیدیم...


یادم میاد دفعه اولی که رفته بودم برای مصاحبه استخدام, مدیر حقوق پیشنهادی رو بهم گفت. من هم (از روی سادگی و کم تجربگی) گفتم فلان شرکت انقدر حقوق میدن که از   پیشنهاد ه شما بالاتره. البته دروغ نگفته بودم ولی اون شرکت من و استخدام نمیکرد, و مدیر هم چون ادام باتجربه و زیرکی بود اینو میدونست. در نهایت در جواب به من گفت که اگر چنین پیشنهادی بهت شده بهتره بری انجا کار کنی چون حقوقش بیشتره.در این موقعیت جایی برای چانه زنی و مذاکره برای من باقی نماده بود, جز قبول پیشنهاد یا ردکردن.