Menu
نویسنده مطلب : علی نوری

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تصمیم گیری


من زمانی که قرار بود در آزمون کنکور و انتخاب رشته شرکت کنم خیلی از دیگران مشورت می گرفتم و در نهایت هم انتخابی کردم که میشه گفت اصلا انتخاب من نبود. حالا با مطالبی که در مورد تصمیم گیری آموختم متوجه شدم که در آن زمان من دچار فوبیای تصمیم گیری شده بودم و ترس از تصمیم گیری باعث شد که تأثیر نظر دیگران خیلی در انتخاب من پر رنگ شد و وزن بیشتری پیدا کرد. جالبه که بعدا به دیگران نق می زدم که من به توصیه شما این رشته رو انتخاب کردم و حالا این هم نتیجه آن. اگر به آن زمان برگردم به خودم توصیه می کنم که از روی ترس و احساس تصمیم نگیرم و قبل از هر تصمیمی مقداری مطالعه داشته باشم و از تفکر سیستمی هم بهره بگیرم. ابتدا این نکته را در نظر بگیرم که اهداف من در زندگی چیست و ببینم آیا رشته تحصیلی که دارم انتخاب می کنم در راستای رسیدن به اهداف اصلی و بلندمدت زندگی من هست یا نه ؟؟