Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


پاسخ تمرین:

با سلام بر همکاران محترم،جهت انجام پروژه ارزیابی بایگانی های شرکت اقدامات ذیل را انجام دهید.

هدف پروژه:ارزیابی بایگانی های شرکت از دیدگاه ایمنی و امنیتی

محدوه پرژه (scope):کل مدیریت ها و شرکت های اقماری

زمان بندی(schedule): از ۲۴/اردیبهشت/۱۴۰۰ تا ۲۴/خرداد/۱۴۰۰

هزینه (cost):320 نفر ساعت

فعالیت ها:

۱-تدوین چک لیست بازدید از بایگانی از منظر ایمنی

۲-تدوین چک لیست بازدید از بایگانی از منظر امنیتی

۳-جلسه با HSE و واحد امنتی جهت تایید چک لیست های ارزیابی

۴-تدوین گراف زمان بندی بازدید از مدیریت ها

۵-بازدید و تکمیل فرم های ارزیابی

۶-آنالیز فرم های ارزیابی

۷-تدوین خلاصه گزارش به مدیرعامل و ارسال به این جانب جهت تایید

۸-تدوین مدل بلوغ در مدت سه سال جهت رسیدن بایگانی های شرکت جهت رسیدن به اهداف شرکت و تشکیل جلسه با اینجانب.