Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


من با توجه به تجربم در زمینه انجمن علمی دانشگاه میخوام سوالات رو برای برنامه ریزی توسعه فردی دانشجویان بنویسم :

۱-چرا باید آموزش دیدن را شروع کنم ؟

۲-چرا باید یک برنامه آموزشی را بطور مرتب اجرا کنم ؟

۳-چه چیزی باعث میشود بجای کار های دیگر و استفاده از منابع در راستای دیگر‌، باید وقت و هزینه ام را برای آموزش بزارم ؟

۴- چه چیزی باعث میشود در طول زمان مدت آموزش را کم کنم یا با کار کردن و تجربه کردن از آموزش بیشتر دیدن صرف نظر کنم ؟

۵- آموزش دیدن برای توسعه فردی چه زمانی متوقف می‌شود و چه چیزی باعث میشود من فکر کنم آموزش دیدن در این زمینه اهمیت ندارد ؟