Menu
نویسنده مطلب : حضرتی

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


سلام

بر فرض مثال پروژه طراحی وب سایت فروشگاهی را به شخص دیگری می سپارم و خودم مدیر پروژه هستم. بعد از اتمام تک تک مراحل برای اطلاع از عملکرد صحیح خروجی را از شخص خواسته و اگر موردی بود یادداشت و ارسال میشه تا تصحیح شود.

برای طراحی وب سایت بازه زمانی ۲ ماه رو در نظر گرفتم.

بودجه اختصاص یافته برای دومین: حدودا ۲۰۰ هزار تومان

بودجه اختصاص بافته برای هاست: حدودا ۱ میلیون تومان

بودجه برای طراحی: ۱۰ میلیون تومان

 

مرحله اول: تعیین نام دومین از طریق سایت who.is

مرحله دوم: تعیین قالب گرافیکی

که شامل:

ساختار (UI)

رنگ سایت آبی و سفید

لوگو: آمادس

مرحله سوم: پیاده سازی قالب گرافیکی

مرحله چهارم:ورود محتوا (چه متنی و چه تصویری)

مرحله پنجم:بررسی حجم اطلاعات و خرید حجم

مرحله ششم:آپلود سایت

مرحله هفتم:چک کردن نهایی سایت و تصحیح