Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

نسیم طالب (نویسنده کتاب قوی سیاه): پاستا بدون پاستا لطفاً!


از اینکه همچین شخصی وجود داشت و من در موردش حتی نشنیده بودم شرمسارم! از شما هم ممنون که معرفی کردید! ظاهرا جهل آدمیزاد را پایانی نیست. دو سال پیش من شرکتی را با شراکت عده ای راه اندازی کردم که پای خودشان در تصمیمات و رویا پردازیهایی که میکردند گیر نبود! تا امروز چند صد میلیون پول و خدا میداند چقدر وقت برای این شرکت گذاشتم و امروز ….! داستان شکستها شاید جالبتر از داستان پیروزیها باشد.