Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

شاخص‌ها هم کهنه می‌شوند و نیاز به بازنگری دارند


با سلام

برای پاسخ به این سوال از حوزه آموزش و  پرورش مثال خواهم زد. کنترل مدیریت بر آموزش.

نظام  حافظه – نمره  محور ما چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی همچنان براساس  نمره ارزیابی می شود.خروجی های نظام آموزش و پرورش  هم در ماراتنی به نام  کنکور مورد ارزیابی قرار می گیرند .دراین  دو نظام اهداف  کیفی مطلوبی تعریف شده است.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91482

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172

– آیا خروجی های این دو نظام متناسب و همسو با اهداف تعریف شده است؟

-با چه شاخص ها و ابزارهایی می توان نزدیکی به این اهداف کیفی را اندازه گیری کرد؟

به نظرمی رسد که بین این اهداف کیفی و خروجی ها  شکاف وجود دارد چراکه ابزارها و شاخص های که  ارزیابی و کنترل  تحقق به این اهداف را نشان می دهد بیشتر  بر کمیات  قابل اندازه گیری متکی است مثل تعداد دانش آموزان باسواد، فارغ التحصیلان دانشگاهی، تعداد معلم ، فضای آموزشی، کتاب های چاپ شده در  حوزه آموزش، سرانه آموزش، تعداد مقالات علمی، تعداد استاد/معلم به  دانشجو/ دانش آموز و ….

رابطه نمره – مدرک – ارتقا ء بر اساس کمیت استوار است و خروجی های هر دو نظام هم معمولا بر اساس عدد بیان می شود.

یعنی وضعیت فعلی با این شاخص ها  با وضعیت مطلوب یکی نیست. به نظرم اهداف همچان پابرجایند و کورسوهای تغییر دراین دو نظام احساس میشود.تجربه های مختلف در تغییر و تحول  نظام آموزش و پرورش نشان دهنده ضرورت تغییر دراین شاخص هاست.به طور مثال حذف نمره از سیستم آموزش و پرورش  تلاشی مبارک برای این شروع است.