Menu
نویسنده مطلب : مصطفی خوش خلق

مطلب مورد بحث:

کتاب شغل مناسب شما | آموزش MBTI توسط پاول تایگر


زمانی در کتابی خوانده بودم که حتی در بدترین شرایط اقتصادی تجربه شده تا کنون، با صرف نظر از کیفیت شرایط و فضای کلی اقتصادی و زندگی اجتماعی ، باز هم همیشه حدود ۹۰ درصد افراد فعال و آماده به کار، دارای شغل بوده اند (البته این نقل قول تا جایی که یادم میاد مربوط به نویسنده ای آمریکایی بود و از نگاهی که آنها به بازار کار و اقتصاد جهان دارند مطرح شده بود).

به نظر من هم اگرچه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ما هم نامساعد است و زندگی برای بسیاری از افراد غیر قابل پیش بینی و دشوار شده است اما باز هم در همین شرایط هرکسی در سیطره محدودیت ها و شرایط نامطلوب محیطی اگر بتواند گامی هرچند کوچک ولی مثبت در جهت کسب دانایی و آگاهی خود بردارد، در طول زمان و آینده ای که خواهد آمد، گزینه هایی هر چند محدود پیش رو خواهد داشت و می تواند تصمیم ها و انتخاب های بهتری را انجام دهد.

با توجه به اینکه مساله کار و شغل و فعالیت تا آخرین نفس با آدمی خواهد بود، آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند در این مسیر یاریگرمان باشد و چه ابزاری بهتر از کتاب برای فهم بهتر و عمیق تر این مطلب؟