Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

قوانین امتیازدهی در مذاکره | امتیاز دادن در مذاکرات چه اصولی دارد؟


با توجه به بازار رقابتی  امروز در کسب وکاردر صنف کاری ما  لازمه در رائه خدمات ویا فروش محصول امتیاز ی به مشتری داده شود .تجربه نشون داده امتیازهای کوچک به همراه کسب اعتماد مشتری میتونه در دراز مدت امتیازهای بزرگتر وبیشتری نصیب ما بکنه .

البته توجه به نکات وقوانین امتیاز دهی این درس در زمان مذاکره باعث افزایش تجربه واعتماد به نفس بیشتر در گرفتن امتیاز خواهد شد.