Menu
نویسنده مطلب : علی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


من هم مانند برخی دیگر از دوستان که اشاره کردند معتقدم وقتی ما در موضوعی که می خواهیم تصمیم گیری کنیم هر چقدر آگاهی و تجربه بیشتری داشته باشیم می توانیم موقعیت هایی که احتمال موفقیت بالایی (بالای ۵۰ درصد) دارند رو انتخاب کنیم و موقعیت های با احتمال کمتر رو کنار بگذاریم. البته این قسمتی از نیاز های موفقیت هست. به نظرم نکات مهم دیگری هم وجود دارد مانند اینکه نباید تمام ظرفیت مون رو برای یک موقعیت خرج کنیم، مثل چیزی رو که در مورد سبد سهام میگن. مثلا اگر ما  تواناییمون رو بین چند موقعیت تقسیم کنیم در صورت شکست یکی از آنها، تمام داراییمون رو از دست نمیدیم و در نتیجه شاید به این نتجه گیری که آدم بد شانسی هستم و تمام عالم و آدم دست به دست هم دادند تا من رو بدبخت کنند نمی رسیم.